โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ปิดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 / ตรวจสอบผลการสมัครหลักสูตรของโรงเรียน

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาความถนัด และได้เลือกเรียนหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียนเอง

หลักสูตรอนุบาลศึกษา (อ.1-อ.3)

แผนการเรียนปกติ
แผนการเรียนพัฒนาความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ MSE

หลักสูตรประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

แผนการเรียนปกติ
แผนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น S-IEP
แผนการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

แผนการเรียนปกติ
แผนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น S-IEP
แผนการเรียนพัฒนาความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ MSE
หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ
แผนการเรียน ศิลป์ -ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น)
แผนการเรียน ศิลป์-ดนตรี
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ศิลป์-คำนวณรับสมัครเข้าเรียน

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
ระดับอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ท่านผู้ปกครอง กรุณาศึกษารายละเอียดจาก ระเบียบการคัดเลือก ของทางโรงเรียน)
  กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร


ขั้นตอนการรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัคร ผ่านเว็บไซต์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยระบบจะเปิดและปิดรับสมัครอัตโนมัติตามประกาศของทางโรงเรียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง มิเช่นนั้น อาจส่งผลต่อการสมัครของนักเรียนเอง

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านช่องทางที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ ดังนี้

  • QR Code
การชำระเงินทุกช่องทาง หลังจากท่านทำรายการสำเร็จแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ทันที

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

หลักจากยืนยันการชำระเงินแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร ท่านผู้ปกครองกรุณาศึกษาข้อมูลจาก ระเบียบการคัดเลือก

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

** รหัสประจำตัวประชาชน ให้กรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลักติดกัน **
** กรณีเป็นนักเรียนต่างชาติ ให้กรอก Passport No. ทั้งตัวอักษรและตัวเลข **

ติดต่อโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
240 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032 511 233
โทรสาร 032 533 771